Vad är Abrikos?

 • Abrikos är ditt solsystem i låda för hemmabruk
 • Tre produkter för olika typer av behov:
  • Grid-Tie Systems för egen förbrukning och / eller förtjänst genom inmatningstariff
  • Off-Grid Systems fför autonom strömförsörjning av ditt hem eller företag
  • Solsystem för vattenuppvärmning för ditt hem.
 • Det är lösningar som är färdiga att användas, med färdigt utfört tekniskt arbete, eftersom det inkluderar alla nödvändiga komponenter, som till exempel
  • solcellsmoduler
  • växelriktare
  • batterier
  • monteringssats och kablar
 • Det är lätt att välja, lätt att installera
 • Det är kostnadseffektivt eftersom det innebär:
  • minskning av elkostnader: ¢0/kWh istället för ¢12/kWh under 25 års livstid
  • inkomst $2000 per år ($13,3/kWh) genom Inmatningstariff under 10 år
  • en engångskostnad
 • Kräver ingen speciell kunskap för att användas